X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w dniach od 21 do 23 czerwca 2013 roku we Wrocławiu