VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 21 kwietnia 2013 roku
fot. Jacek Piasecki