Biuletyn Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

e-mail: biuletyn@lilw.pl

Redaktor Naczelny:

 lek. wet. Ryszard Reszkowski

Zastępca Redaktora Naczelnego:

prof. dr hab. Zygmunt Wrona

Sekretarz redakcji:

dr n. wet. Jacek Andrychiewicz

Redaktorzy:

lek. wet. Maja Choduń, lek. wet. Remigiusz Gotner, lek. wet. Juliusz Wesołowski

Rada Naukowo-Programowa:

Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. Władysław Wawron

Członkowie:

prof. dr hab. Zbigniew Pomorski, prof. dr hab. Krzysztof Kostro, dr n. wet. Piotr Listos, dr n. wet. Iwona Taszkun, lek. wet. Maciej Szczawiński