Prezydium i Rada Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

Prezes: dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos

Wiceprezes: lek. wet. Paweł Piotrowski (członek Prezydium)


Wiceprezes: lek. wet. Andrzej Więcek (członek Prezydium)
    andrzejwiecek@lilw.pl


Skarbnik: lek. wet. Stanisław Gajda (członek Prezydium)


 Sekretarz: lek. wet. Tomasz Brzana (członek Prezydium)
    tomaszbrzana@lilw.pl

Członkowie Prezydium i Rady:

1. lek. wet. Jarosław Bliźniuk
2. lek. wet. Tomasz Brzana
3. dr n. wet. Artur Burmańczuk
4. lek. wet. Stanisław Gajda
5. lek. wet. Remigiusz Gotner
6. lek. wet. Jerzy Korec
7. lek. wet. Jacek Kutrzuba
8. dr n. wet. Jerzy Krasucki
9. lek. wet. Stanisław Krzysztoń
10. lek. wet. Wawrzyniec Laskowski
11. lek. wet. Andrzej Mencel
  
  
12. lek. wet. Paweł Mateńko
13. lek. wet. Jan Nowicki
14. lek. wet. Sławomir Orlik
15. dr n. wet. Tomasz Piech
16. lek. wet. Paweł Piotrowski
17. lek. wet. Przemysław Pogódź
18. lek. wet. Marzena Ramotowska-Kołbun
19. lek. wet. Andrzej Więcek
20. lek. wet. Jerzy Wrzesień (członek Prezydium)
21. lek. wet. Stanisław Zając
22, lek. wet. Gustaw Zaleski

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Rzecznik: lek. wet. Tomasz Górski

Zastępcy Rzecznika:
1. lek. wet. Piotr Barszcz
2. płk dr n. wet. Zbigniew Mizak
3. lek. wet. Maciej Szczawiński
4. dr n. wet. Iwona Taszkun

Sąd Okręgowy Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Przewodniczący: lek. wet. Rafał Michałowski

Zastępca Przewodniczącego: lek. wet. Krzysztof Kasperkiewicz

Zastępca Przewodniczącego: lek. wet. Agnieszka Lis

Członkowie:

1. lek. wet. Rafał Belniak

2. lek. wet. Piotr Biełuszka

3. dr n. wet. Hanna Czekaj

4. lek. wet. Jacek Kasprzyk

5. lek. wet. Andrzej Puchala

6. lek. wet. Kamilla Smeja

7. lek. wet. Krzysztof Wilczyński

Komisja Rewizyjna Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Przewodniczący: lek. wet. Barbara Łuszczyńska

Zastępca: lek. wet. Tadeusz Błachnio

Sekretarz: lek. wet. Michał Piasecki