W dniu 3 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00 w pobliżu siedziby Izby w Kościele OO. Bernardynów przy ulicy Willowej 15 na Osiedlu Botanik odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii oraz poświęcenie Sztandaru Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Uczestniczyły w niej osoby zasłużone dla LIL-W w towarzystwie członków Rady. Obecni byli między innymi Prezes I i II kadencji Jan Sławomirski, Prezes III kadencji Tomasz Wróblewski, Prezes IV i V kadencji Tomasz Górski, Organy LIL-W V kadencji, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Ryszard Stanibuła oraz Wojciech Tyczyński, Jacek Andrychiewicz , Ryszard Reszkowski, Antoni Węcławski i Włodzimierz Sławecki
To index page Previous page Next page
sz02