Poświęcenie Sztandaru Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W dniu 3 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00 w pobliżu siedziby Izby w Kościele OO. Bernardynów przy ulicy Willowej 15 na Osiedlu Botanik odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów lekarzy weterynarii oraz poświęcenie Sztandaru Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Uczestniczyły w niej osoby zasłużone dla LIL-W w towarzystwie członków Rady. Obecni byli między innymi Prezes I i II kadencji Jan Sławomirski, Prezes III kadencji Tomasz Wróblewski, Prezes IV i V kadencji Tomasz Górski, Organy LIL-W V kadencji, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Ryszard Stanibuła oraz Wojciech Tyczyński, Jacek Andrychiewicz , Ryszard Reszkowski, Antoni Węcławski i Włodzimierz SławeckiSkromna Msza Św. przeistoczyła się w podniosłą uroczystość gdy do kościoła wprowadzono przepasany biało-czerwonymi szarfami i w białych rękawiczkach Poczet Sztandarowy LIL-W z ufundowanym sztandarem. Chorążym był pułkownik Zbigniew Mizak w mundurze wojskowym, asystę stanowili Piotr Listos i Remigiusz Gotner.W krótkich słowach skierowanych do uczestników Ojciec Bernardyn opowiedział o Św. Franciszku i Św. Antonim wskazując , że mogliby być oni Patronami naszego Sztandaru. Następnie Słowo Boże i psalm przedstawił Tomasz Brzana wykazując się dużymi umiejętnościami tak lektorskimi jak i wokalnymi. Następnie celebrans poprowadził dalszą część liturgii. Wspólnie odśpiewano pieśń "Pod Twą obronę Ojcze na Niebie", przy czym talentem muzycznym wyróżnili się prof. Zbigniew Pomorski z Janem Sławomirskim. Ojciec dokonał poświęcenia Sztandaru , który przyjął klęcząc i całując Prezes Tomasz Górski.Upamiętnili uroczystość w formie fotografii Rafał Michałowski , Stanisław Krzysztoń i Jacek Andrychiewicz. Następnie uczestnicy przeszli do siedziby Izby, gdzie przy symbolicznej lampce szampana i przygotowanym przez pracownice biura poczęstunku Prezes Tomasz Górski przywitał wszystkich bardzo serdecznie dziękując, szczególnie zaproszonym gościom, za uświetnienie uroczystości. W kuluarach przeprowadzono wiele miłych rozmów po czym Prezes Górski zaprosił zebranych do uczestnictwa w zorganizowanym w tym dniu posiedzeniu Rady LIL-W.