W krótkich słowach skierowanych do uczestników Ojciec Bernardyn opowiedział o Św. Franciszku i Św. Antonim wskazując , że mogliby być oni Patronami naszego Sztandaru. Następnie Słowo Boże i psalm przedstawił Tomasz Brzana wykazując się dużymi umiejętnościami tak lektorskimi jak i wokalnymi. Następnie celebrans poprowadził dalszą część liturgii. Wspólnie odśpiewano pieśń "Pod Twą obronę Ojcze na Niebie", przy czym talentem muzycznym wyróżnili się prof. Zbigniew Pomorski z Janem Sławomirskim. Ojciec dokonał poświęcenia Sztandaru , który przyjął klęcząc i całując Prezes Tomasz Górski.
To index page Previous page Next page
sz07