Opinie lekarzy weterynarii
Wyrażone tu poglądy odzwierciedlają opinie ich autorów. Teksty zamieszczamy bez adiustacji i skrótów
Włodzimierz Sławecki "Wolność słowa warunkiem izbowej demokracji"
Włodzimierz Sławecki "Samorząd zawodowy lekarzy weterynarii - prawidła i stereotypy"