Witamy na stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
29.12.2011 r. Przedstawiamy decyzję wykonawczą Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r.ustanawiającą wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów,kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym wiecej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
22.12.2011 r. W dniu 23.12.2011 r. /piątek/ biuro LIL-W będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.
21.12.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt.
15.12.2011 r. Uchwała Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr 230/2011/V z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie wniosku o zwołanie Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarza Weterynarii. >>> treść uchwały
15.12.2011 r. Zamieszczamy ważne informacje z prac Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 09 grudnia 2011 roku. >>> treść informacji
15.12.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek
12.12.2011 r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 grudnia 2011 roku zmarł nagle lekarz weterynarii Krzysztof Strawa, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku, były Prezes Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pogrzeb rozpocznie się Mszą Św. w dniu 15 grudnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 13.30 w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim.
09.12.2011 r. Zamieszczamy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.
09.12.2011 r. Przypominamy instrukcję zbierania odpadów weterynaryjnych.
09.12.2011 r. Przypominamy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi.
09.12.2011 r. Zamieszczamy dwa teksty rozporządzeń Komisji Europejskiej: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów. oraz ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1153/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań technicznych dotyczących szczepień przeciwko wściekliźnie.
09.11.2011 r. Głosujemy na Mazury w ramach konkursu "Nowe Siedem Cudów Natury" - apel Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
03.11.2011 r. Ogłoszenie o naborze na Studia Podyplomowe "OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO" >>> treść ogłoszenia
01.11.2011 r. Stanowisko Prezydium Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 października 2011 r. w sprawie Jubileuszu XX-lecia Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Samorządu Lekarzy Weterynarii w związku z którym "...delegacja lubelska nie będzie uczestniczyć w formie zorganizowanej w..." tej uroczystości. >>> treść stanowiska
20.10.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy najnowszy wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek w poszczególnych powiatach naszego województwa.
11.10.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt.
03.10.2011 r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 września 2011 roku zmarł lekarz weterynarii Rafał Antczak. Pogrzeb odbędzie sie dnia 4 października 2011 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w Kościele Parafialnym w Krzczonowie.
30.09.2011 r. Lekarze weterynarii kandydujący w wyborach do Sejmu i Senatu RP:
  • Cisza wyborcza
28.09.2011 r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 września 2011 roku zmarł przeżywszy 89 lat lekarz weterynarii Stefan Nieciecki. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej w Lublinie przy ulicy Lipowej w dniu 29 września 2011 roku o godzinie 9.00.
19.09.2011 r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 września 2011 roku zmarła przeżywszy 87 lat lekarz weterynarii Zofia Grzeszkiewicz-Janiszewska. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej w Lublinie przy ulicy Lipowej o godzinie 10.00 w dniu 20 września 2011 roku.
07.09.2011 r. W dniach 17 i 18 września 2011 roku w Stadninie Koni Racot odbędą się IX Jeździeckie Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii. >>> zaproszenie >>> program
21.07.2011 r. Komunikat Prezesa Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na temat działania Samorządu Zawodowego związanego z nieterminową realizacją zobowiązań finansowych z tytułu realizacji czynności urzędowych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii >>> treść komunikatu
08.07.2011 r. Prezes Rady LIL-W Tomasz Górski zwraca się do lekarzy weterynarii działających w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii z przypomnieniem o terminowym rozliczaniu w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii z wykonanych czynności zgodnie z zawartymi umowami. Nieterminowe rozliczenia mogą spowodować zaległości w zapłatach za czynności zlecone.
29.06.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek
28.06.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt.
24.06.2011 r. Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na sympozjum "Problemy w rozrodzie psów i kotów - płodność, ciąża, noworodek", które odbędzie się 2 i 3 września 2011 r. we Wrocławiu. >>>zaproszenie >>>program
22.06.2011 r. W dniu 24.06.2011 r. /piątek/ biuro LIL-W będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.
19.06.2011 r. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 19 czerwca 2011 roku zmarł lek.wet. Zbigniew Domiński. Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona 21 czerwca 2011 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w Kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju przy ulicy Polnej 32.
06.06.2011 r. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 czerwca 2011 roku zmarła lek.wet. Magdalena Rajchert-Antoniak. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 10 czerwca o godzinie 11.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie, po którym nastąpi złożenie prochów zmarłej do grobu. Zmarła była długoletnim pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie. W ostatnim okresie pracy zawodowej sprawowała z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie nadzór nad działem rozbioru mięsa w hipermarkecie E.Leclerc w Lublinie przy ulicy Zana.
06.06.2011 r. Z satysfakcją informujemy o sukcesie naszej drużyny uczestniczącej w zawodach w sześcioboju myśliwskim w dniu 5 czerwca 2011 r. w Potażnikach koło Konina. Zespół w składzie: prof. dr hab. Leszek Krakowski, lek. wet. Ryszard Wójtowicz oraz lek. wet. Robert Polski w kategorii drużynowej zajął III miejsce. Indywidualnie Robert Polski zajął I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!
31.05.2011 r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2011 r. zmarł lek. wet. Aleksander Stefanowski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 2 czerwca 2011 r. w Kościele Parafialnym w Dwikozach..
21.05.2011 r. W dniu 15 maja 2011 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii poświęcony m. in. ocenie i realizacji uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczących protestu lekarzy weterynarii, ocenie skutków zaskarżenia tych uchwał przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Sądu Najwyższego, sytuacji płacowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz założeniom do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii z dnia 11.04.2011 r. Delegaci obradowali rowniez w sprawie wotum zaufania dla Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Zjazd po długiej dyskusji w tajnym głosowaniu podjął uchwałę w której nie udzielił wotum zaufania dr Tadeuszowi Jakubowskiemu, Prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
- Uchwała Nr 1/2011/IX Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii,
- Uchwała Nr 2/2011/IX Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie Porządku Obrad Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii,
- Uchwała Nr 3/2011/IX Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie wotum zaufania dla Prezesa Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej,
- Stanowisko Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii z dnia 11.04.2011 r.
21.05.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek
05.05.2011 r. W dniu 29 kwietnia 2011 roku w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach odbył się II Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii V kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej połączony z uroczystymi obchodami XX - lecia jej działalności. >>>dokumenty zjazdowe
26.04.2011 r. Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina wybranym delegatom o obowiązku uczestniczenia w II Sprawozdawczym Zjaździe Lekarzy Weterynarii V kadencji połączonym z uroczystymi obchodami XX - lecia działalności Samorządu Lekarsko - Weterynaryjnego Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
26.04.2011 r. W dniu 29 kwietnia 2011 roku Biuro Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z powodu odbywającego się II Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii będzie nieczynne.
07.04.2011 r. W zakładce "Opinie" zamieszczamy nowy tekst.
29.03.2011 r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 marca 2011 r. zmarł lek. wet. Zbigniew Wrona. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 1 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Unickiej w Lublinie.
11.03.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt.
25.02.2011 r. Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej lek. wet. Tomasz Górski przypomina o obowiązku składania sprawozdań rocznych do dnia 15 marca 2011 r. dotyczących ilości wytworzonych odpadów przez zakłady lecznicze dla zwierząt oraz sposobie ich zagospodarowania do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Ochrony Środowiska. >>>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi.
24.02.2011 r. Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej >>> treść stanowiska
24.02.2011 r. Uchwała Nr 36/2011/V Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2011/V w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi >>> treść uchwały
24.02.2011 r. Uchwała Nr 35/2011/V Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 34/2011/V w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii >>>treść uchwały
18.02.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy najnowszy wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla psów, kotów i fretek w poszczególnych powiatach naszego województwa.
17.02.2011 r. W odpowiedniej zakładce zamieszczamy uaktualniony Rejestr Zakładów Leczniczych dla Zwierząt.
11.02.2011 r. Stanowisko Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie Uchwały Nr 32/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej >>>treść stanowiska
11.02.2011 r. Stanowisko Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie projektu uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dototyczącej ustawicznego kształcenia >>>treść stanowiska
10.02.2011 r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2011 r. zmarł lek. wet. Remigiusz Bomba. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 11 lutego 2011 r. o godzinie 14.00 w Kościele w Kijanach, po czym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Parafialny.
26.01.2011 r. Protest lekarzy weterynarii i negocjacje z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w komentarzu Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowującego miniony miesiąc zamieszczonym na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej>>>treść komentarza
26.01.2011 r. Zamieszczamy odezwę Przewodniczącego OZZLWIW >>>treść odezwy
26.01.2011 r. Zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wyjaśnienia zmian w zakresie znakowania i identyfikacji psów, kotów i fretek >>>treść pisma
20.01.2011 r.
KOMUNIKAT
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Na podstawie § 2 uchwały KRLW nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zobowiązuje się lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz powiatowych lekarzy weterynarii zawierających umowy na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii do podpisywania tych umów na czas określony z terminem ich obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 roku.
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko - Weterynaryjnej

Opinia prawna z 19 stycznia 2011 dotycząca >>>> pisma Głównego Lekarza Weterynarii do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii z dnia 18 stycznia 2011 r.
Opinia prawna z 16 stycznia 2011 dot. lekarzy weterynarii w służbie cywilnej
20.01.2011 r. Uchwała nr 34/2077/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii >>>treść uchwały
17.01.2011 r.
Komunikat
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 17 stycznia 2011 roku.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym (komunikat z 10 stycznia 2010 roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.
Oczekiwania samorządu lekarzy weterynarii zawarte są w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:
- nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
- nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarną postawę w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikających z realizacji w/w uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje dziennikarzom za wyjątkowo rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zgłaszał samorząd lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko - Weterynaryjnej
14.01.2011 r. List otwarty Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pana Doktora Jerzego Zarzecznego z dnia 11.01.2011 r. w sprawie łamania prawa przy realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. 259 poz. 1765) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń ( Dz. U. z 2008 Nr 64 poz. 397 ze zmianą ). >>>treść listu
14.01.2011 r. Stanowisko Prezydium Rady Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zobowiązania Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do złożenia interpelacji na najbliższym posiedzeniu KRLW. >>>całość stanowiska
13.01.2011 r.
KOMUNIKAT
Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 stycznia 2011 roku.
KOLEŻANKI I KOLEDZY!
W związku z informacjami, jakie pojawiają się w mediach informujemy, że protest lekarzy weterynarii trwa!
Uchwały nr 28/2010/V i 30/2011/V podjęła na swych posiedzeniach Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna i tylko Rada jest władna je uchylić. Najbliższe posiedzenie Rady w tej sprawie odbędzie się 17 stycznia 20011r., na którym Zespół Negocjacyjny będzie rekomendował uchylenie uchwał, jeśli propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące postulatów zawartych w w/w uchwałach będą satysfakcjonujące dla środowiska lekarzy weterynarii, albo zaostrzenie protestu, jeśli porozumienie w czasie negocjacji nie zostanie osiągnięte.
Dane na temat realizacji uchwał na terenie Polski:
- Uchwałę nr 28/2010/V realizuje 85% lekarzy weterynarii
- Uchwałę nr 30/2011/V realizuje 80% lekarzy weterynarii
W dniu 11 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego z lekarzami weterynarii badającymi zwierzęta rzeźne i mięso w dużych zakładach mięsnych.
Poinformowali oni Zespół, że w 90% zostały wypowiedziane umowy z powiatowym lekarzem weterynarii ze skutkiem na pierwszą dekadę lutego 2011 roku.
Opinia prawna dot. możliwości skorzystania przez organy Inspekcji (Lekarza Wojewódzkiego oraz Lekarza Powiatowego) z postanowień art. 18 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 744).
Zespół Negocjacyjny
Krajowej Rady
Lekarsko - Weterynaryjnej
11.01.2011 r. Pilne! Do Kolegów i Koleżanek! W dniu 09.01.2011 z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius" odbyło się w Namysłowie spotkanie przedstawicieli wszystkich grup zawodowych lekarzy weterynarii. Obecni byli przedstawiciele okręgowych izb lekarsko -weterynaryjnych, stowarzyszeń, dużych zespołów lekarskich z zakładów mięsnych, Inspekcji Weterynaryjnej. Wspólnie postanowiono zwołać Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii z udziałem izb, stowarzyszeń, związków zawodowych, lekarzy wolnej praktyki, inspektorów, nauczycieli akademickich oraz studentów wydziałów weterynaryjnych na dzień 16 stycznia (niedziela) o godz. 12.00 w Kompleksie Gastronomiczno - Hotelarskim GÓRSKI w Proszeniu 1B, 97-320 Wolbórz (www.hotel-gorski.net). Kompleks znajduje się na 112 km trasy Warszawa - Katowice po prawej stronie jadąc od stolicy. Prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, którym zależy na dobru naszego pięknego zawodu o potraktowanie zaproszenia jako sprawy nadzwyczajnej rangi. Wszystkie osoby chętne do wyjazdu zbiorowego proszone są o zgłoszenie do biura LIL-W do dnia 13.01.2011 r. (czwartek) do godziny 15.00. Wyjazd z Lublina planowany jest na niedzielę, 16 stycznia 2011 r. w godzinach porannych. Koszt 20 zł. >>>artykuł ze strony Medicus Veterinarius >>>Istota protestu lekarzy weterynarii
10.01.2011 r. Informacja Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2011 roku. >>>treść informacji
07.01.2011 r.
Komunikat Prezydium LIL-W obradującego w dniu 07.01.2011 r.
Podsumowano przebieg realizacji uchwały Nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii. Z danych zebranych ze wszystkich powiatów Województwa Lubelskiego wynika, że Koleżanki i Koledzy lekarze weterynarii konsekwentnie realizują zawarte w w/w uchwale zapisy. Jak to wygląda w poszczególnych powiatach przedstawia w zestawieniu tabela. Jednocześnie członkowie prezydium LIL-W wyrażają podziękowania Koleżankom i Kolegom za taką solidarną postawę i jednocześnie apelują o realizację uchwały Nr 30/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarza weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V. W celu dokładnej realizacji przedstawiamy wzór wypowiedzenia umowy. Bądźmy cierpliwi i wytrwali w proteście!!
W imieniu Prezydium Rady LILW Prezes lek. wet. Tomasz Górski

>>>cały komunikat >>>wzór wypowiedzenia
05.01.2011 r. Komunikat Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały nr 30/2011/V w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V>>> treść komunikatu
04.01.2011 r. Uchwała Nr 30/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V.>>>treść uchwały
04.01.2011 r. Pismo Prezesa Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierowane do powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie udostępnienia danych teleadresowych lekarzy weterynarii z którymi zawarto umowy w roku 2011 na czynności z wyznaczenia. >>>>treść pisma
04.01.2011 r. Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Stado Ogierów Książ serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji pt.: "Aktualne Problemy w Rozrodzie Koni". >>> szczegóły zaproszenia