Dokumenty Zjazdów Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
VI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 21 kwietnia 2013 roku.
Regulamin VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Sprawozdanie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z działalności w latach 2009-2013 (V kadencja).
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W za trzeci rok V kadencji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego LIL-W za trzeci rok V kadencji.
Sprawozdanie finansowe Skarbnika Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2012.
Sprawozdanie finansowe Skarbnika Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za lata 2009- 2012.
Wykonanie budżetu Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Stanowisko VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Apel VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Budżet LIL-W na rok 2013.
Uchwała Nr 1/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 2/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 3/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 4/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 5/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 6/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 7/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 8/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 9/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 9a/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
Uchwała Nr 10/2013/VI VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2013 roku.
III Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii V kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 25 marca 2012 roku.
Regulamin III Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii V kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Sprawozdanie Prezesa za trzeci rok działalności Rady LIL-W V kadencji.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W za trzeci rok V kadencji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego LIL-W za trzeci rok V kadencji.
Sprawozdanie finansowe Skarbnika LIL-W za rok 2011.
Budżet LIL-W na rok 2012.
II Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii V kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 29 kwietnia 2011 roku.
Regulamin II Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii V kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Sprawozdanie Prezesa za drugi rok działalności Rady LIL-W V kadencji.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W za drugi rok V kadencji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego LIL-W za drugi rok V kadencji.
Sprawozdanie finansowe Skarbnika LIL-W za rok 2010.
Budżet LIL-W na rok 2011.
I Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii V kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 21 marca 2010 roku.
Sprawozdanie Prezesa za pierwszy rok działalności Rady LIL-W V kadencji.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL-W za pierwszy rok V kadencji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego LIL-W za pierwszy rok V kadencji.
Sprawozdanie finansowe Skarbnika LIL-W za rok 2009.
Budżet LIL-W na rok 2010.